இரும்பு வலைகளை அகற்றும் சமூக பணி

சமூக பணி

இரும்பு வலைகளை அகற்றும் சமூக பணி

இடம்: ஸ்ரீ நிவாஸ் நகர் 4வது வீதி, சின்னச்சாமி முதலியார் நகர் அரியாங்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் இன்று 19.08.2017 Continue reading “இரும்பு வலைகளை அகற்றும் சமூக பணி”

Relief Materials for Flood affected families in Kerala

Our trust would like to lend a helping hand to the kerala flood affected people. Interested friends can transfer to trust from their indian account only.

Planning to send Rice, dhoor dhal, sampar podi, chilli powder, manjal thul, pa. Paruppu, uh. Paruppu, kadugu, kayam, match box, tea powder, sugar, candles, Lunghi, dhothi, 2 kerala towel – 500 packets